Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 
ISGE edukacijska radionica u gradu Pagu

ISGE edukacijska radionica u gradu Pagu

Pag, 4. travnja 2011.

U prostorijama OŠ Jurja Dalmatinca, održala se edukacijska radionica na kojoj su korisnici ustanova Grada educirani kako koristiti novi ISGE sustav. Počinje se sa unosom mjesečnih računa i tjednih očitanja potrošnje energije te vode u objektima. Radionici je prisustvovalo 5 predstavnika gradskih ustanova koji će redovito pratiti potrošnju energenata u objektima u vlasništvu Grada. 

više
_Zeleni ured_ u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Zeleni ured u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Zagreb, 1. travnja 2011.

Djelatnici FZOEU-a su 30. i 31.3.2011. sudjelovali na radionicama Zelenog ureda. FZOEU osigurava financiranje provedbenih aktivnosti HIO programa odnosno uz njihovu smo financijsku potporu u mogućnosti realizirati ideje i aktivnosti HIO programa koji se u zajedničkoj suradnji provodi već treću godinu. 

više
image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Zamjenom kotla na lož ulje (starog 20 godina) kondenzacijskim plinskim kotlom na ukapljeni naftni plin (UNP) moguće je uštedjeti od 26-44%, ovisno o lokaciji. Investicija se za Zg isplati u roku od 4,4, a za Split u roku od 7,5 godina.