Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Biootpad

/assets/images/post/795/list/thumb/jabuka.jpgOsim što možemo reciklirati različite materijale, kao što su plastika, papir, guma, također možemo iskoristiti i biootpad iz naših kućanstava. Biootpad predstavlja kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad i čini oko trećinu ukupnog kućnog otpada. On je ujedno vrijedna sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta i to postupkom kompostiranja.

Kompostiranje otpada je postupak koji podrazumijeva aerobnu razgradnju biootpada pri čemu nastaju ugljični dioksid, voda, toplina i kompost, kao konačni produkt, i to za samo nekoliko mjeseci. Kompost hrani biljke, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu i pogoduje rastu korjenitog bilja.

Kompostiranje otpada je jedan od mnogih načina kako se možemo zalagati za očuvanje okoliša.

/assets/images/post/795/list/thumb/hrana biootpad.jpgUkoliko organski otpad iz našeg kućanstva i vrtova ne kompostiramo, on se na odlagalištima otpada razgrađuje pri čemu se oslobađa metan, jedan od glavnih stakleničkih plinova. Na odlagališta u Hrvatskoj odloži se 96% proizvedenog biorazgradivog komunalnog otpada, a do 2014. godine se udio treba smanjiti na 75% masenog udjela proizvedenog 1997. godine. 

U Zagrebu postoje dva ogledna projekta odvojenog prikupljanja kompostabilnog otpada. Odvojeno prikupljeni biootpad odvozi se na kompostanu gdje se biootpad obrađuje i po završetku procesa dobiva kompost, koji se koristi kao dodatak tlu na zelenim gradskim površinama. 

Predlažemo i da napravite kućno kompostište u vlastitom vrtu, tako što ćete kompostirati voće, povrće, vrećice za čaj, ostatke kave, kao i lišće i otpad iz vrta. Kompost je vrijedno gnojivo i smanjuje količinu otpada na odlagalištima. Kompostiranjem tročlana obitelj može smanjiti emisiju stakleničkih plinova za više od osmine tone godišnje!

/assets/images/post/795/list/thumb/kompostiranje.jpg

RECEPT ZA KOMPOST

 

 

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Pećnicu možete isključiti i 10 min. prije kraja pečenja s obzirom da pećnica duže zadržava toplinu. Vaše jelo bit će pečeno, a dodatno ćete uštedjeti el. energiju.