Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Recikliranje

/assets/images/post/791/list/thumb/recycle2.JPGZbrinjavanje otpada je jedan od bitnih problema vezanih uz brigu za okoliš. U Hrvatskoj je 2010. godine ukupno proizvedeno 1 629 915 t komunalnog otpada, što iznosi 367 kg po stanovniku godišnje odnosno 1,01 kg po stanovniku dnevno! Količina komunalnog otpada proizvedena po stanovniku RH (367 kg/stanovnik) još uvijek je znatno niža od prosjeka zemalja Europske unije (520 kg/stanovnik).

Količina otpada se može značajno smanjiti recikliranjem onih materijala koji to dozvoljavaju. Na taj način smanjuje se potrošnja sirovina, uvoz sekundarnih sirovina, te potrošnja energije, no istovremeno se zapošljavaju novi radnici.

/assets/images/post/791/list/thumb/kuca.jpg

Reciklirajte otpad! Recikliranjem čuvate okoliš i štedite energiju. Također, kupujte proizvode izrađene od recikliranog materijala. Njihova izrada zahtjeva manje količine energije (za neke proizvode koristi se i 95% manje energije).

 

Koristite vrećice iz dućana višekratno i odaberite platnene vrećice. 

Otpad sortirajte i odlažite ga u za to predviđene spremnike.

/assets/images/post/791/list/thumb/el.otpad.jpgElektronički i električni otpad zbrinjavajte posebno. Besplatno preuzimanje elektroničkog i električnog otpada možete zatražiti i pozivom na besplatan telefon 0800 444 110Osim besplatnog odvoza od strane ovlaštenih skupljača, EE otpad možete predati direktno u reciklažno dvorište ili sabirni centar za EE otpad.

Kupujte veća pakiranja proizvoda koje redovito koristite. Za proizvodnju jedne boce od 1,5 litre potroši se manje eneregije nego za 3 boce od 0,5 litre, a proizvodi se i manje otpada. 

/assets/images/post/791/list/thumb/baterije.jpgPrije nego se odlučite na kupnju novog uređaja, pokušajte popraviti stari i ponovo ga iskoristiti.

Kada je moguće, koristite baterije koje se mogu više puta ponovo puniti.

Velik dio vašeg kuhinjskog otpada predstavlja tzv. biootpad i može se pretvoriti u visokovrijedan kompost, koji će vrlo učinkovito zamijeniti umjetna gnojiva u vašem vrtu ili voćnjaku.

/assets/images/post/791/list/thumb/recycle papir.jpgRecikliranje papira je najstariji postupak reciklaže. Sustav odvojenog skupljanja papira i kartona najrazvijeniji je i najbolje organiziran u Hrvatskoj, u usporedbi s ostalim postupcima recikliranja. Kapacitet dvaju najvećih tvrtki za reciklažu papira omogućuje reciklažu za otprilike 400.000 t/god. ali recikliraju samo 200.000 t/god. Svaki kilogram recikliranog papira znači 4 kg manje stakleničkih plinova u atmosferi, a jedna tona prikupljenog papira spašava 20 stabala. Ono što vi možete učiniti je prikupljati papir u kućanstvu, te ga odlagati u odgovarajući plavi kontejner za papir u vašem kvartu.

Do donošenja Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, količine reciklirane ambalaže su bile zanemarive. Međutim, nakon njegove primjene vidljivi su pomaci i očekuje se poboljšanje kako se sustav bude razvijao.

/assets/images/post/791/list/thumb/recycle_plastika.jpgPlastičnu ambalažu od pića i napitaka vraćajte u trgovinu radi daljnje upotrebe. Postupkom recikliranja starih boca dobivaju se sirovine za proizvodnju novih boca ili nekog drugog odgovarajućeg proizvoda. Otpadna ambalaža se može koristiti i kao energent. Potrošač (kupac) ima pravo na naknadu u iznosu od 0,50 kn za svaku vraćenu PET bocu, staklenu bocu za jednokratnu uporabu ili Al-Fe limenku, čija je zapremina veća od 0,20 l i koja na sebi sadrži tekst „POVRATNA NAKNADA 0,50 kn“ te utisnutu oznaku za recikliranje.

/assets/images/post/791/list/thumb/recycle staklo.jpgStaklo je izrazito pogodno za recikliranje jer se može reciklirati bezbroj puta. Udio stakla u kućnom otpadu iznosi oko 10%. Odvojenim prikupljanjem stakla štedimo prostor na odlagalištu, dragocjene prirodne sirovine i energiju te smanjujemo onečišćenje tla, vode i zraka. Prije bacanja, razmislite možete li staklenu ambalažu na neki način ponovo upotrijebiti. Svaka tona prikupljenog stakla iskorištena za proizvodnju novog stakla znači oko 315 kg ugljičnog dioksida manje u atmosferi.

/assets/images/post/791/list/thumb/gume.jpgStare gume ne bacajte u okoliš, već ih prodajte ovlaštenom sakupljaču jer se njihovom reciklažom mogu dobiti novi proizvodi (podloga za sportske terene i zaštitne podne obloge, obloge za izolaciju krovova, zvučne barijere u graditeljstvu, različite oznake u cestovnom prometu i dr.).

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Prije otvaranja vrata hladnjaka, razmislite što vam je potrebno. Ne držite ih otvorena duže nego je potrebno, te provjerite jeste li ih dobro zatvorili odnosno prijanja li dobro brtva na vratima.