Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Energetski pregledi i energetsko certificiranje

/assets/images/post/61/list/thumb/shutterstock_24916216.jpgEnergetski pregled zgrade ima za cilj utvrđivanje stvarnog stanja potrošnje energije u zgradi, stanja energetskih sustava te prikaz mogućih mjera energetske efikasnosti, koje uključuju procjenu iznosa ulaganja u provedbe ovih mjera i očekivane iznose uštede energije s rokovima povratka novčanih ulaganja.

Primijenjene mjere razmatraju su na sljedećim sustavima zgrade:

 • Građevinski (građevinsko-fizikalna svojstva zgrade),
 • Strojarski sustavi (sustavi grijanja, hlađenja i PTV-a objekta),
 • Električni sustavi,
 • Vodoopskrbni sustav.

Također, u sklopu energetskog pregleda je prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10) određena i relativna vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za nestambene zgrade koja definira energetski razred kojem ta zgrada pripada.

Jedan od problema s kojim smo se susreli je razlika ulaznih podataka o objektima koje smo dobili od ministarstava i stvarnih podataka sa terena koje su analizirali auditori (BRP).

U sklopu HIO programa, energetski pregledi i energetski certifikati su odrađeni za 114 objekta.

Rezultati

/assets/images/post/61/list/thumb/encert1.png/assets/images/post/61/list/thumb/encert2.png 

IZGLED ENERGETSKOG CERTIFIKATA, 1. I 3. STRANA


Aktivnosti projektnog tima UNDP-a:

 • Odabir objekata na temelju podataka prikupljenih u registru zgrada
 • Ishođenje suglasnosti od Institucija 
 • Priprema tehničke dokumentacije
 • Izrada natječaja za energetsko certificiranje (usklađivanje s MZOPUG-om i MINGORP-om) – Izrada natječaja za preliminarne energetske preglede uzimajući u obzir prikupljanje potrebnih podataka za certificiranje zgrada 
 • Evaluacija ponuda kroz tehničke i ekonomske kriterije
 • Uvođenje auditora u opseg posla 
 • Evaluacija energetskih pregleda i energetskih certifikata 
 • Podjela certifikata
 • Prezentacije rezultata energetskih pregleda u Institucijama

Kontrola rada auditora:

 • Tjedni izvještaji o stanju provedbe
 • Obilazak objekata – auditori i programski asistenti zajedno
 • Kontrola prijavljenih timova eksperata 

Kontrola energetskih pregleda:

 • Kontrola eksperata UNDP tima
 • Kontrola neovisnih eksperata. 

 

Kontrola kvalitete energetskih pregleda provodi se kontinuirano od strane UNDP eksperata i vanjskih nezavisnih eksperata. Periodično se kontrolira rad ovlaštenih tvrtki, eksperata i rad na terenu. Kako bi se uspostavila kvalitetna baza ovlaštenih tvrtki koje su se pokazale konkurentne na tržištu, periodično se provodi poziv za iskaz interesa za energetske preglede, te se nastavno na odaziv vrši kontrola tvrtke i njezinoga rada putem dokumentacije i provedenih energetskih pregleda. Ovlaštene tvrtke se nakon svakog izvršenog zadatka ocjenjuju te se sukladno tome nastavlja suradnja s dotičnom tvrtkom ili ne.
 
U nastavku je trenutni popis tvrtki s kojima UNDP surađuje, a koje su zadovoljile traženu kvalitetu usluge u provođenju energetskih pregleda i izdavanju energetskih certifikata:
 
• Tehnički fakultet u Rijeci
• Biro 29 d.o.o.
• Energetski institut Hrvoje Požar
• Roterm d.o.o.
• Virtus Projekt d.o.o.
• Energoglobal d.o.o.
• “TEB” d.o.o.
• HEP ESCO d.o.o.
• HELB d.o.o.
 


image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Rezultati HIO programa
 • image
  Do kraja 10.2011. godine, “mjere bez investiranja” osigurale su uštede od 5.650.000 kn (oko 2 milijuna kn godišnje) u okviru ukupno realiziranih ušteda u iznosu od 21.300.000 kn.
Najava događanja