Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Daljinsko očitanje na 22 objekta javne uprave

U sklopu programa Vlade Republike Hrvatske Dovesti svoju kuću u red, uz širok spektar aktivnost iz polja energetske efikasnosti, provode se i pilot projekti daljinskog očitanja potrošnje energije. U 2010. godini uveden je sustav daljinskog očitanja potrošnje energije i vode na 22 reprezentativna objekta javne uprave (17 u Zagrebu, 2 u Splitu, 1 u Lepoglavi, Osijeku i Rijeci).  Sustav podrazumijeva instalaciju mjerne i komunikacijske infrastrukture na objektu, također omogućava automatsko i daljinsko povezivanje objekata s Informacijskim sustavom za gospodarenje energijom (ISGE).

Glavne koristi od implementacije sustava daljinskog očitanja su automatizacija obveznog procesa tjednog očitanja potrošnje energenata i vode te uvid u stvarno stanje potrošnje pojedinih energenata u realnom vremenu. Informativno-edukacijski display, koji je također dio sustava, omogućava kontinuiranu edukacija i poticanje krajnjih korisnika na primjenu mjera energetske efikasnosti.

Primjeri iz prakse pokazuju da se uvođenjem sustava praćenja potrošnje energije podiže svijest zaposlenika o korištenju energije, što bez dodatnih ulaganja u mjere energetske efikasnosti povlači uštede energije i vode od 5%. Kontinuirano i automatizirano praćenje potrošnje energije omogućuje točan uvid u trenutno stanje sustava, a nakon provedbe energetskih omogućava kvantificiranje ušteda. 

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Rezultati HIO programa
  • image
    Do kraja 10.2011. godine, “mjere bez investiranja” osigurale su uštede od 5.650.000 kn (oko 2 milijuna kn godišnje) u okviru ukupno realiziranih ušteda u iznosu od 21.300.000 kn.
Najava događanja