Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Hrvatski zavod za zapošljavanje se uključio u HIO program

Hrvatski zavod za zapošljavanje se uključio u HIO program

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) danas su u prostorijama HZZ-a javno potpisali Pismo namjere kojim se HZZ i službeno uključio u provedbu programa Vlade RH Dovesti svoju kuću u red (HIO Program). Pismom namjere UNDP i HZZ su usuglasili suradnju na edukaciji zaposlenika i realizaciji mjera povećanja energetske efikasnosti u objektima u vlasništvu ili korištenju HZZ-a, a potpisale su ga Ankica Paun Jarallah, v.d. ravnateljica HZZ-a i dr.sc. Vlasta Zanki, voditeljica programa Dovesti svoju kuću u red, UNDP Hrvatska. Pozdravnim govorom nazočnima su se obratile i Ana Pavičić Kaselj, pomoćnica ministra graditeljstva i prostornog uređenja te Irena Dubravec, načelnica Službe za poslove poticanja, provođenja i analize mjera racionalnog gospodarenja energijom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). 

U svom pozdravnom govoru, Ankica Paun Jarallah, v.d. ravnateljica HZZ-a naglasila je kako se HZZ priključio HIO programu zbog racionalizacije troškova i boljeg gospodarenja objektima koje koristi: „Od suradnje s UNDP-om u provedbi navedenog programa očekujemo da će nam prenijeti osnovne informacije i potrebna znanja kako bismo u svojim objektima naučili što efikasnije koristiti energente te naposlijetku snizili troškove poslovanja. S obzirom da HZZ svoju djelatnost obavlja u 120 objekata u vlasništvu i u zakupu, ukupne površine od oko 31.000 m2, a koje koriste Središnja služba, 22 područne službe i 96 ispostava, nadamo se kako će provedba HIO programa omogućiti znatne uštede energije te uspostaviti sustavno gospodarenje energijom u svim objektima u vlasništvu i na korištenju HZZ-a.“

HIO program je 2008. godine pokrenulo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u suradnji s UNDP-om, u sklopu projekta Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj. U gotovo četiri godine provedbe Programa, u aktivnosti su se uključila sva ministarstva, Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatski sabor te Ured predsjednika, a u 2012. godini započeta je suradnja s HZZ-om, Državnom geodetskom upravom, Državnim uredom za reviziju, Državnim zavodom za mjeriteljstvo, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Ustavnim sudom i ostalim tijelima državne uprave.

„Javni sektor treba biti predvodnik u racionalnom gospodarenju energijom i u primjeni mjera poboljšanja energetske učinkovitosti. Stoga nam je izuzetno drago da se HZZ kao dio javnog sektora uključio u HIO program, kojim se stvaraju preduvjeti za sveobuhvatnu provedbu politike energetske učinkovitosti u RH. S obzirom na veliki potencijal smanjenja troškova za energente i vodu nadamo se da će HZZ kandidirati svoje zgrade te krenuti sa njihovom obnovom u sklopu Programa energetske obnove zgrada javnog sektora 2012.-2013. koje je pokrenulo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.“, istaknula je Ana Pavičić-Kaselj, pomoćnica ministra za energetsku učinkovitost u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

/assets/images/post/251/list/thumb/UNDP_HZZ_Pismo namjere2.JPG„FZOEU kao institucija Vlade RH djeluje kao provedbena i financijska institucija. Od 2003. g. do danas preuzeo je niz djelatnosti od isključivo financijskog praćenja nacionalnih programa i projekata, korisničkog tijela za gospodarenje otpadom i kakvoću zraka, posredničkog tijela za zaštitu prirode i energetiku, do provedbenog tijela za energetsku učinkovitost koje obavlja i agencijske poslove. Fond potiče sve aktivnosti i provodi mjere u području racionalnog gospodarenja energijom i energetske učinkovitosti za građane, tvrtke, jedinice lokalne i regonalne samouprave i državne institucije, od čega je financirao 1345 projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u svim županijama RH, u vrijednosti od 490,95 milijuna kuna. Fond je podržao projekte koje provodi UNDP u Hrvatskoj: projekt Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj, Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama i HIO program sa osiguranim sredstvima do 92 milijuna kuna, od čega je za HIO program do sada isplatio 33.625.000,00 kn. Ovim putem Fond iskazuje podršku i današnjem događaju, čime daje dodatan poticaj predstavnicima javnog sektora, a posebno HZZ-u da potpisivanjem Pisma namjere započne sustavno provoditi načela energetske učinkovitosti, čime će dati svoj doprinos smanjenju troškova za energiju, smanjenju emisija stakleničkih plinova u atmosferu i sudjelovati u ostvarivanju nacionalne politike energetske učinkovitosti i zaštite okoliša“, rekla je Irena Dubravec, načelnica Službe za poslove poticanja, provođenja i analize mjera racionalnog gospodarenja energijom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Voditeljica HIO programa, dr. sc. Vlasta Zanki, prisutne je upoznala s rezultatima Programa: „Aktivnosti provedene u prve tri godine Programa već sada generiraju godišnje uštede od 21.3 milijuna kuna, dok je o gospodarenju energijom educirano gotovo 9000 djelatnika središnje državne vlasti. Trenutno se podaci o energiji i vodi sustavno prikupljaju i analiziraju za više od 2.750 zgrada i poslovnih prostora u vlasništvu i na korištenju Vlade RH, a na 36 objekata je uvedeno i daljinsko očitanje potrošnje energije koje omogućava automatizaciju tjednog očitanja potrošnje i uvid u stvarno stanje potrošnje.“ objasnila je Zanki te najavila prve korake gospodarenja energijom za objekte u vlasništvu HZZ-a: „Uspostavit će se registar zgrada u vlasništvu HZZ-a, čiji podaci će se unijeti u Informacijski sustav za gospodarenje energijom, provest će se edukacija zaposlenih te energetski pregledi prioritetnih objekata. Provođenje programa će rezultirati uspostavljanjem sustava kontinuiranog praćenja potrošnje energije, smanjenjem potrošnje energenata te smanjenjem troškova za energiju i vodu, a u konačnici i smanjivanjem štetnog utjecaja na okoliš uslijed potrošnje energije u zgradama. Također, uz pomoć EE tima koji će biti nositelj aktivnosti Programa u HZZ-u, promovirat će se načela Zelenog ureda kako bi i u svakodnevnom poslovanju bila prisutna briga o okolišu i efikasnoj upotrebi resursa. Samo primjenom načela Zelenog ureda odnosno primjenom savjeta s radionice kojom je dosad educirano preko 6000 djelatnika javne uprave, moguće je uštedjeti oko 10% na energentima i uredskim resursima.“ 

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Rezultati HIO programa
  • image
    Do kraja 10.2011. godine, “mjere bez investiranja” osigurale su uštede od 5.650.000 kn (oko 2 milijuna kn godišnje) u okviru ukupno realiziranih ušteda u iznosu od 21.300.000 kn.
Najava događanja