Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Edukacijske aktivnosti

U svrhu upoznavanja s aktivnostima Programa educirane su 1887 odgovorne i tehničke osobe, a kroz razne stručne radionice i tečajeve osposobljeno je daljnjih 8046 djelatnika s ciljem boljeg identificiranja mogućnosti povećanja energetske efikasnosti, smanjenja potrošnje energije i financijskih izdataka za energente. Ukupno je do sada kroz aktivnosti Programa educirano 9933 djelatnika državne uprave.

/assets/images/post/411/list/thumb/slika za web.png

EDUKACIJA
Radionica zeleni ured za sve djelatnike Ministarstva 7228
Radionica za voditelje Zelenog ureda 67
Tečaj za energetske savjetnike 205
Tečaj za gospodarenje energijom u zgradama (GEZ) 264
Odgovorne osobe 972
Tehničke osobe 915
Tečaj za ISGE 282

Međunarodna konferencija pod nazivom „Gospodarenje energijom u kulturnoj baštini“, koja se održala u Dubrovniku od 6. do 8. travnja 2011. na kojoj je sudjelovalo više od 280 sudionika iz 22 zemlje svijeta, organizirana je od strane UNDP-a s nizom istaknutih međunarodnih i hrvatskih partnera. Na konferenciji su predstavljeni mnogi primjeri dobre prakse povećanja energetske efikasnosti prilikom rekonstrukcije i obnove zgrada zaštićenih gradskih jezgri. 

Uvođenje novog Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE)

Edukacija korisnika za primjenu nove verzije Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE) bila je jedna od najzahtjevnijih aktivnosti za odjel za registar u ovoj projektnoj godini. Ukupno je održano 100 radionica Tečaja za ISGE na kojima je ukupno educirano 426 osoba i očekuje se praćenje potrošnje na 776 institucija i 1416 objekata. U tijeku je izrada 507 programa energetske efikasnosti za pojedine institucije (što je izravna obaveza ministarstava prema ZUKE-u).

Pripremljeni su i priručnici za sve tipove korisnika u ISGE-u. Priručnici su dostupni u elektronskom obliku na stranici www.isge.hr te su tiskani i dijele se korisnicima direktno na objektima. Priručnici obiluju ilustracijama koje prate korisnika pri svakom koraku unosa podataka ili ažuriranju prikupljenih podataka što pomaže korisnicima da točno i bez velikih problema ispunjavaju obvezu unosa mjesečnih računa i tjednih očitanja.

Informacijski sustav za upravljanje energetskim certifikatima (ISEC)

U suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva te Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izrađen je ISEC – Informacijski sustav za upravljanje energetskim certifikatima. ISEC predstavlja jedinstveni alat za izdavanje i upravljanje energetskim certifikatima zgrada i bazom podataka ovlaštenih certifikatora kojeg će koristiti nadležna ministarstva i ovlašteni certifikatori, ali i javnost putem posebnog web sučelja.

Zelena javna nabava

Slijedom aktivnosti energetske efikasnosti u zgradama javne uprave, pokazala se potreba za uvođenjem kriterija energetske efikasnosti u procesu javne nabave. Suradnjom s „Uredom za središnju javnu nabavu RH“ stavlja se naglasak na energetski efikasnu odnosno „zelenu“ javnu nabavu koja će omogućiti brži ulaz energetski efikasnih proizvoda i tehnologija u javne objekte. Od navedene suradnje u konačnici se očekuje smanjenje cijena energetski efikasnih tehnologija i pokretanje korištenja na široj razini. 

Informiranje javnosti

Informiranje javnosti putem medija o provedenim aktivnostima Programa i ostvarenim uštedama u trećoj projektnoj godini: 22 priloga u tiskovinama, 5 objava na televiziji i 12 na radiju (te u obliku vijesti na službenoj web stranice: www.ee.undp.hr). Kako bi se s krajnjim korisnicima podijelile najnovije vijesti vezane za postignute uštede, nove tehnologije i razna događanja po ministarstvima šalje se i elektronički mjesečnik ili dvomjesečnik (HIO newsletter) na sve prikupljene e-mail adrese.

Napomena: Rezultati ostvareni do 31.10.2011

 

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Rezultati HIO programa
  • image
    Do kraja 10.2011. godine, “mjere bez investiranja” osigurale su uštede od 5.650.000 kn (oko 2 milijuna kn godišnje) u okviru ukupno realiziranih ušteda u iznosu od 21.300.000 kn.
Najava događanja