Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Registar zgrada

/assets/images/post/55/list/thumb/registar zgrada.png
Dostavljanjem popisa objekata od strane ministarstava te edukacijom odgovornih i tehničkih osoba, objekti se obilaze od strane UNDP tima. Za svaki obiđeni objekt izrađuje se Energetski izvještaj koji služi kao podloga za unos podatka u ISGE te izradu Programa energetske efikasnosti. Energetski izvještaj sadrži skup podataka koji su prikupljeni na terenu te se isti nakon obilaska obrađuju, analiziraju i arhiviraju. Energetski izvještaj sadrži razne setove obrazaca (opći, energetski) te liste popisa potrošača sa njihovim tehničkim podacima (broj, instalirana snaga) po prostorijama, nacrte ili skice objekata te analizu računa za energente i vodu. Sve je popraćeno detaljnim opisom objekata i slikama kao i popisom malih mjera energetske efikasnosti koje su uočene kao potencijali za moguće provođenje ušteda. 

UKUPAN BROJ OBJEKATA PREMA NADLEŽNOSTI MINISTARSTAVA
Nadležnost Broj institucija Broj objekata/ poslovnih prostora Površina (m2)
MFIN 407 1.120 140.046
MINGO 1 2 22.000
MK 136 202 162.408
MMPI 152 156 28.116
MB 3 3 5.229
MORH
MP (poljoprivreda) 8 8 4.749
MP (pravosuđe) 278 489 373.292
MRRFEU - - -
MT 1 1 2.418
MUP 261 386 409.422
MU
MVEP 3 3 12.271
MZOS 182 253 358.308
MGIPU 41 41

8.899

MZOIP 3 3

2.401

MZ 71 352 781.083
MSPM 254 372 296.809
Ostala tijela  366 389 148.880
*Tablica ne uključuje objekte Ministarstva uprave, Ministarstvo regionalonog razvoja i fondova europske unije i Ministarstva obrane RH.

Svi prikupljeni podaci unose se u računalni program – Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) kojem se pristupa putem Interneta. Praćenjem potrošnje na mjesečnoj i tjednoj razini omogućava se analiza potrošnje energije te uvid u postojeće stanje (npr. nepravilan rad sustava, puknuća cjevovoda ili odstupanje od specifične potrošnje energije u odnosu na objekt iste kategorije potrošača, praćenje ušteda). Važno je istaknuti da se za objekte pokušava prikupiti potrošnja za zadnje tri godine kako bi se podaci mogli pravilno analizirati i interpretirati. Na ovaj način stvara se središnje mjesto s kojega se može pristupiti informacijama o potrošnji energije u svim javnim objektima te baza podataka za odabir prioritetnih objekata s najviše potencijala za smanjenje potrošnje. 

Do sada je obuhvaćeno preko 3.700 objekata i poslovnih prostora.

U novi ISGE uneseni su svi prikupljeni podaci za 2809 objekata. Korisnici ISGE sustava educirani su za redovito praćenje i bilježenje potrošnje na mjesečnoj i tjednoj osnovi.

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Rezultati HIO programa
  • image
    Do kraja 10.2011. godine, “mjere bez investiranja” osigurale su uštede od 5.650.000 kn (oko 2 milijuna kn godišnje) u okviru ukupno realiziranih ušteda u iznosu od 21.300.000 kn.
Najava događanja