Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Zašto Zeleni ured?

Današnji moderni uredi zahtijevaju značajne količine vode, energije i raznih materijala što rezultira velikom količinom otpada.

Klimatske promjene jedan su od najvećih izazova s kojim se danas suočavamo. Promjene koje nastaju u klimi uzrokovane su prvenstveno porastom koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi koji zadržavaju infracrveno zračenje blizu Zemljine površine. Posljedica toga je efekt globalnog zatopljenja koji uzrokuje podizanje razine mora, topljenje ledenjaka i porast broja ekstremnih vremenskih događaja.

/assets/images/post/162/list/thumb/2zastozeleniured.JPG

Utjecaji klimatskih promjena se osjećaju u svim dijelovima svijeta. Hrvatska se u ovom trenutku možda već suočava s posljedicama klimatskih promjena, a neizbježno će ih osjećati u budućnosti.

Uviđamo da trenutni model razvoja nije održiv. Živimo iznad svojih mogućnosti i naš način života postaje sve veći teret planeti. Potrebno je postupno mijenjati sadašnji način neodržive proizvodnje i potrošnje i sustavno pristupiti problemu izrade smjernica i politika te njihovoj primjeni u praksi. Trebamo unaprijediti način života kako ne bismo ugrozili potrebe budućih generacija.

Racionalna uporaba energije ne samo da smanjuje količinu emisija stakleničkih plinova i onečišćenja, nego smanjuje troškove koji se odnose na financijske izdatke za energiju te čini organizaciju konkurentnijom u smislu društveno dogovornog poslovanja. Želite od svog mjesta napravili ugodno, zdravo, ekološki prihvatljivo i energetski efikasno radno mjesto? - vodite se načelima ekološke i energetske održivosti: kupujte energetski efikasne proizvode i usluge te smanjite njihovu uporabu, ponovno koristite i recikirajte.

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Rezultati HIO programa
  • image
    Do kraja 10.2011. godine, “mjere bez investiranja” osigurale su uštede od 5.650.000 kn (oko 2 milijuna kn godišnje) u okviru ukupno realiziranih ušteda u iznosu od 21.300.000 kn.
Najava događanja