Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

INFO-EDU

Godine:sve2013201220112010
Mjeseci:svi358
Gašpar Energetić savjetuje
  • Koristite manje papira i kad je god to moguće koristite reciklirani papir. Ispis pisačem, fotokopiranje i faksiranje troše energiju. Češće koristite elektroničku poštu - brže je, jeftinije i zdravije za okoliš.