Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Uspješno proveden EE projekt

Nakon 8 godina provedbe, UNDP Hrvatska uspješno je priveo kraju projekt Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj (EE projekt). Ostvareni rezultati nisu zanemarivi, naime provedene su aktivnosti kumulativno za 2011., 2012. i 2013. godinu ostvarile smanjenje troškova za energiju u zgradama javnog sektora u iznosu višem od 150 milijuna kuna!

U sklopu projekta je uspostavljen središnji nacionalni Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) s registrom od skoro 8500 zgrada javnog sektora i oko 1500 korisnika, postavljeni su temelji organizacijske strukture nužne za sustavno gospodarenje energijom na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini i uspostavljen je proces aktivnog nadzora potrošnje energije u zgradama javnog sektora. 

31. listopada 2013. godine UNDP je formalno dovršio provedbu projekta Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj, a nastavak provođenja aktivnosti nacionalnih komponenti projekta nakon UNDP-a preuzimaju nacionalne institucije.

Provođenje aktivnosti projekta Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Hrvatskoj (SGE projekt), Programa Vlade RH Dovesti svoju kuću u red (HIO) program te vođenje nacionalnog Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE-a) u ime Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU) preuzima Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Aktivnosti informiranja i educiranja građana i zaposlenika javnog sektora te provođenje energetskih pregleda preuzima Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Nadzor i koordinacija sustavnog gospodarenja energijom u zgradama javnog sektora u Hrvatskoj i dalje ostaje u nadležnosti MGIPU-a.

Transfer aktivnosti i potrebnih provedbenih resursa s UNDP-a na nacionalne institucije uspješno je proveden u periodu od 31. listopada do 31. prosinca 2013 godine, te je koordinacija i nastavak provođenje svih započetih aktivnosti EE projekta od siječnja 2014. godine u potpunosti u nadležnosti MGIPU-a, APN-a i FZPEU-a.

Tim EE projekta UNDP-a svima zahvaljuje na dosadašnjoj suradnji i želi uspjeh u nastavku aktivnosti nadležnim državnim institucijama.


Kontakti nadležnih institucija:

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN

Odjel „Sustavno gospodarenje energijom i ISGE sustav“

elektronička pošta – općenite informacije: energ-isge@apn.hr 

elektronička pošta – informacije vezane uz ISGE: isge@apn.hr 

telefon: (+385)1 6331 650

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – FZOEU

Sektor za energetsku učinkovitost (EnU) 

elektronička pošta – općenite informacije: kontakt@fzoeu.hr 

elektronička pošta – informacije vezane za Sektor EnU:enu@fzoeu.hr

telefon: (+385)1 5391 800

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Prije otvaranja vrata hladnjaka, razmislite što vam je potrebno. Ne držite ih otvorena duže nego je potrebno, te provjerite jeste li ih dobro zatvorili odnosno prijanja li dobro brtva na vratima.