Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Pokretanje projekta Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama

 Pokretanje projekta _Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama_

U Crnoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, održana je prezentacija povodom pokretanja projekta Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE). Projekt će trajati dvije godine, a cilj mu je smanjiti potrošnju energije u zgradama i tvrtkama koje su u vlasništvu gradova i županija.

Pilot projekt započeo je u Sisku, a bit će proširen na sve gradove i županije Hrvatske. Projektni tim projekta Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj govorio je o aktivnostima, svrsi i ciljevima SGE projekta u iduće dvije godine. Na prezentaciji je kao ključna aktivnost unutar plana provedbe projekta istaknuta Konferencija gradova i županija koja će se od 12. do 14. svibnja 2008. održati u Splitu.

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Zamjenom kotla na lož ulje (starog 20 godina) kondenzacijskim plinskim kotlom na ukapljeni naftni plin (UNP) moguće je uštedjeti od 26-44%, ovisno o lokaciji. Investicija se za Zg isplati u roku od 4,4, a za Split u roku od 7,5 godina.