Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Zagreb, Rijeka i Ivanić Grad kao primjer gradovima za sustavno gospodarenje energijom

Zagreb, Rijeka i Ivanić Grad kao primjer gradovima za sustavno gospodarenje energijom

Prihvaćanjem zaključaka završena je trodnevna međunarodna konferencija Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj s temom Održivi razvoj gradova. Konferencija, koja je ocijenjena jednom od značajnijih na području urbanizma, arhitekture, zaštite okoliša i energetike, okupila je petstotinjak sudionika, kojima je svoja viđenja energetske učinkovitosti u gradovima predstavilo više od 60 eminentnih govornika iz Hrvatske, Italije, Kine, Finske, Španjolske, Velike Britanije, Makedonije, Bosne i Hercegovine te uvaženih strukovnih, sveučilišnih i drugih europskih institucija i organizacija.

Iz zaključaka konferencije izdvajamo:

  • Preporuča se gradovima da se, primjerom Zagreba, Rijeke i Ivanić Grada, priključe inicijativama EU za ublažavanje klimatskih promjena putem prihvaćanja Europskog sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) i postanu članovi udruženja Energy cites koje temelji svoje aktivnosti na bezuvjetnom opredjeljenju gradova i regija u provedbi programa smanjenja emisije CO2 za najmanje 20% do 2020, a što će im olakšati pristup europskim fondovima.
  • Prepoznata je vodeća uloga Republike Hrvatske u regiji u području energetike, s posebnim naglaskom na prijenos znanja i pozitivnih iskustava stečenih kroz provedbu projekta Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj koji provode Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Globalnog fonda za okoliš.
  • Prepoznata je važnost uloge regionalnih i lokalnih energetskih i razvojnih agencija u provedbi budućih programa energetskih čimbenika te njihova aktivnost u provedbi energetskog zakonodavstva posebno u stručnoj potpori jedinicama lokalne i regionalne samouprave.
  • Prepoznata je stalna potreba za podizanjem svijesti i educiranjem građana o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije kao jednim od preduvjeta održivog razvoja a kroz poticanje promjene ponašanja građana. U tom smislu, prepoznata je i bitna uloga medija, obrazovnih i znanstvenih institucija te jedinica regionalne i lokalne samouprave i udruga civilnog društva.
  • Na kraju, pozdravljena je inicijativa Grada Rijeke i Udruge gradova u Republici Hrvatskoj za preuzimanjem uloge domaćina i organizatora Treće radne konferencije Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama koja će se održati u proljeće 2010. godine.
 

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Energija za proizvodnju i pakiranje te metan koji nastaje na odlagalištima otpada doprinose emisiji stakleničkih plinova u atmosferu, stoga sortirajte otpad, odlažite ga na predviđena odlagališta i kupujte veća pakiranja proizvoda.