Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Energetske politike

Javnom objavom EE politike građanima daje se na znanje strategija kojom će se postići jasno definirani ciljevi. Energetska politika mora biti dio strategije održivog razvoja ili integrirane strategije zaštite okoliša lokalne i regionalne uprave. Nužno je da bude javno objavljena i da ima jasne, brojkama određene ciljeve, kako bi je ozbiljno shvatili zaposlenici i građani.

Politika energetske efikasnosti i zaštite okoliša javno je objavljena u 13 županija i 82 grada.

image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Zamjenom kotla na lož ulje (starog 20 godina) kondenzacijskim plinskim kotlom na ukapljeni naftni plin (UNP) moguće je uštedjeti od 26-44%, ovisno o lokaciji. Investicija se za Zg isplati u roku od 4,4, a za Split u roku od 7,5 godina.
Rezultati SGE projekta
  • U 68 gradova i 15 županija su uspostavljeni Uredi za gospodarenje energijom i oformljeni EE timovi i koji aktivno prate i planiraju potrošnju energenata.