Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Priručnici i radne knjige

Priručnici i radne knjige razvijeni su u sklopu projekta Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj koji provodi UNDP, za potrebe edukacijskih aktivnosti.

 

/assets/images/post/378/list/thumb/naslovnica6.png

PRIRUČNIK ZA PROVEDBU ENERGETSKIH PREGLEDA ZGRADA

Ovaj priručnik namijenjen je prvenstveno stručnjacima iz područja energetike koji se bave provođenjem energetskih pregleda, ali također može poslužiti i drugim inženjerima koji će uz pomoć Priručnika moći bolje razumjeti te kavlitetnije nadzirati potrošnju energije u vlastitim objektima.

  

 

/assets/images/post/378/list/thumb/naslovnica5.png

PRIRUČNIK ZA TJEDNU I DNEVNU ANALIZU I INTERPRETACIJU PODATAKA O POTROŠNJI ENERGIJE

Priručnik u kojem je objašnjeno koje je podatke i na koji način potrebno prikupljati, na koji način ih analizirati, kako izračunavati pojedine indikatore potrošnje energije te kako interpretirati rezultate analize, odnosno kako donositi zaključke o stanju potrošnje energije u pojedinom objektu te o potencijalnim mjerama poboljšanja energetske efikasnosti.

 

/assets/images/post/378/list/thumb/naslovnica4.pngPRIRUČNIK ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA (53 MB)

Priručnik je objavljen u studenom 2010. g., a nastao je kao odgovor na potrebnu interdisciplinarnost prilikom provedbe energetskih pregleda i izrade energetskih certifikata. Izrađen je u okviru programa Vlade RH Dovesti svoju kuću u red, većinom od strane stručnjaka koji na ovlaštenim institucijama provode obuku osoba koje će provoditi energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada. Sastoji se od 13 poglavlja te predstavlja značajan doprinos procesu stalnog stručnog usavršavanja osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje s ciljem poboljšanja kvalitete energetskih certifikata. Riječ je o jednom od važnih zahtjeva obnovljene direktive o energetskim svojstvima zgrada kao i Pravilnika o energetskom certificiranju zgrada.

 

/assets/images/post/378/list/thumb/Zeleni ured_prirucnik.jpgPRIRUČNIK Vodič kroz Zeleni ured

Priručnik Vodič kroz Zeleni ured obrađuje jednu od najaktualnijih ekoloških tema 21. stoljeća – kako u svakodnevnom uredskom poslovanju smanjiti negativan utjecaj na okoliš, a povećati efikasnost korištenja resursa na dobrobit zaposlenika i šire zajednice. 

 

 

/assets/images/post/884/list/thumb/Zeleni ured_radnaknjiga.jpg

RADNA KNJIGA Vodič kroz Zeleni ured

Radna knjiga Vodič kroz Zeleni ured  nadopuna je Priručniku i predstavlja alat pomoću kojega je moguće ocijeniti zatečeno stanje u uredu i planirati buduće prioritete i ciljeve, politike i mjere za njihovo provođenje. Radna knjiga također pruža upute za praćenje i analizu napretka i predlaganje novih aktivnosti da bi se na kraju ostvarili zadani i mjerljivi ciljevi.

 

/assets/images/post/884/list/thumb/desno-procura.jpgPRIRUČNIK PROCURA+ Vodič za isplativu održivu javnu nabavu

Procura+ priručnik pruža jasne i razumljive smjernice kako u praksi provoditi održivu nabavu. Namijenjen je bilo kojoj europskoj javnoj upravi, bez obzira na njezinu veličinu ili iskustvo u ovom području. Priručnik sadrži praktične savjete kako integrirati održivost u nabavu, informacije o troškovima održive nabave, model upravljanja za sustavnu primjenu održive nabave, ključne kriterije nabave, jednostavan pristup praćenju provedbe - tablica ocjene nabave (eng. Procurement Scorecard) te CD sa skupom primjera dobre prakse iz raznih europskih zemalja, detaljnije informacije o šest grupa proizvoda, relevantno europsko zakonodavstvo i mnoštvo drugih provedbenih alata. 

 

/assets/images/post/378/list/thumb/prirucnik za ee savjetnike.JPGPRIRUČNIK ZA ENERGETSKE SAVJETNIKE

Priručnik za energetske savjetnike pripremljen je kao početna literatura budućih energetskih savjetnika, odnosno polaznika Tečaja za energetske savjetnike. Priručnik sadrži sve informacije obrađene u sklopu Tečaja, odnosno pruža osnovna znanja o toplinskoj zaštiti zgrada, potrošnji energije u sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije i potrošne tople vode, kao i potrošnji električne energije za rasvjetu i električne uređaje. Posebna poglavlja posvećena su primjeni obnovljivih izvora energije u kućanstvima, kao i o ekonomskoj procjeni projekata energetske efikasnosti. 

 

/assets/images/post/378/list/thumb/gospodarenjegradovi.jpgGOSPODARENJE ENERGIJOM U GRADOVIMA

Namjena vodiča jest pojasniti koncept energetske efikasnosti i sustavnog gospodarenja energijom te ukazati na mogućnosti koje se nude kako bi se grad ili županija učinili energetski efikasnijima. Cilj je olakšati postupak uvođenja i primjene sustavnog gospodarenja energijom u gradu ili županiji. Predstavljeni su načini identifikacije, odabira i proračunskog planiranja i provedbe projekata energetske efikasnosti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji daju optimalni omjer ulaganja i rezultata.

 

/assets/images/post/378/list/thumb/prirEEsamoup.jpg

Priručnik za provedbu projekata energetske efikasnosti u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Priručnik opisuje proces pripreme projekata energetske efikasnosti, njihovu provedbu u proračunima lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavlja primjere dobre prakse projekata energetske efikasnosti.Ovaj priručnik namijenjen je prvenstveno donositeljima odluka u javnom sektoru i službenicima zaduženim za provedbu projekata energetske efikasnosti, njihovo proračunsko planiranje i praćenje, ali i široj zainteresiranoj javnosti. Priručnik opisuje proces identifikacije projekta energetske efikasnosti te njegovu proračunsku provedbu.

/assets/images/post/378/list/thumb/lokalniprorac.jpgAnaliza i preporuke za lokalne proračune s ciljem poticanja projekata energetske učinkovitosti

Na temelju analize postojećeg stanja u Hrvatskoj te komparativnog pregleda iskustava odabranih zemalja, u studiji su istražene mogućnosti za prilagodbu lokalnih proračuna kako bi postali poticajni za projekte energetske učinkovitosti u sektoru javnih usluga. U studiji su dani prijedlozi i preporuke za odgovarajući tretman financijskih ušteda koje su rezultat povećanja energetske učinkovitosti.


Osim predstavljenih publikacija, predlažemo i da pogledate naše informativno-edukativne brošure sa općenitim savjetima o tome kako efikasnije koristiti energiju, živjeti kvalitetnije i plaćati manje.

 


image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Ne zaboravite izolirati i kutije za rolete te rolete pametno koristiti: spuštanje roleta u noćnim satima zimi spriječit će gubitak topline i do 10%.
Rezultati SGE projekta
  • U 68 gradova i 15 županija su uspostavljeni Uredi za gospodarenje energijom i oformljeni EE timovi i koji aktivno prate i planiraju potrošnju energenata.