Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Savjeti za Zeleni ured

Organizacije čiji je prioritet ekološka odgovornost u poslovanju znaju da svi njihovi napori rezultiraju pozitivnim učincima na okoliš, ali i na poslovanje.

Niži troškovi energije, manje otpada i neprocjenjiva pozivna atmosfera među kupcima i korisnicima proizvoda i usluga osigurava  dugoročno poslovanje.
Energetski efikasni poslovni subjekti ne gube na udobnosti, već pametno gospodare energijom tako da isti ili veći opseg posla obavljaju uz manje potrošene energije, a ušteđena financijska sredstva ulažu za unaprjeđenje svoga poslovanja.  

Kako biste bili prepoznati kao energetski i ekološki osviještena organizacija potrebno je uvesti zeleno poslovanje u svakodnevne aktivnosti - na svim razinama poslovanja.

Svrha uvođenja zelenog ureda i zelenog poslovanja u organizaciju je doprinos u primjeni načela održivog razvoja u poslovnom sektoru.  Organizacija čija strategija je zasnovana na održivom razvoju postaje kompetentna i prepoznatljiva na lokalnoj i globalnoj razini. Društveno o dgovorno poslovanje ne odnosi se samo na odgovorno ponašanje prema okolišu već i na brigu prema zaposlenicima i zajednici, socijalnoj pravednosti i ekonomskoj  sigurnosti.


Prvi korak ka društveno odgovornom poslovanju je primjena načela Zelenog ureda:

  • Efikasno korištenje energije i materijala
  • Smanjenje otpada
  • Recikliranje

 

/assets/images/post/174/list/thumb/Savjeti za zeleni ured.jpgMnoge odluke se odnose na racionalno ponašanje pri upotrebi uređaja i materijala, no neke zahtijevaju tehničke vještine i izračune pri odabiru opreme koju u uredu koristimo (Life Cycle Cost analize, odnosno analize životnog troška proizvoda koji uključuju nabavnu cijenu, troškove uporabe, održavanja i zbrinjavanja proizvoda te ostale troškove na koje nailazimo tijekom njegovog korisnog vijeka). Time precizno određujemo koliko će nas uređaj koštati u njegovom radnom, odnosno životnom vijeku.

Povećanje energetske efikasnosti je jedna od najvažnijih mjera za smanjenje troškova i negativnog utjecaja na okoliš.

 

 

 
image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Prilikom izbora štednjaka, odaberite onaj koji ima mogućnost kuhanja i na plin. Plin je ekološki prihvatljiviji energent od el. energije, a vrijeme kuhanja i lakoća reguliranja temperature je puno brža.
Rezultati SGE projekta
  • U 68 gradova i 15 županija su uspostavljeni Uredi za gospodarenje energijom i oformljeni EE timovi i koji aktivno prate i planiraju potrošnju energenata.