Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Otpad

/assets/images/post/179/list/thumb/recikliranje.JPGZbrinjavanje otpada jedan je od najvećih problema u zaštiti okoliša. U Hrvatskoj se godišnje stvara oko 1.350.000 t komunalnog otpada. Procjenjuje se i da u Hrvatskoj godišnje nastaje 30-45.000 t električnog/elektroničnog otpada te da ta količina raste oko 10% na godinu.

Veliki problem u odlagalištima otpada je zagađenje tla jer otrovne tvari poput metala ulaze u podzemne vode. Razgradnja otpada na odlagalištima je odgovorna i za emisije stakleničkih plinova (u najvećoj mjeri metana) koji su glavni uzrok globalnog zatopljenja. Osim toga, spaljivanjem na neprikladan način ispuštaju se dodatne količine plinova (ugljičnog dioksida i ugljičnog monoksida).

Jeste li znali? 

Staklo se može reciklirati bez imalo gubitaka u kvaliteti novog proizvedenog stakla. Reciklirano staklo smanjuje potrošnju energije za 30% u proizvodnji u odnosu na proizvodnju iz novih materijala.

Ne smijemo zaboraviti i činjenicu da se sav stvoreni otpad u poslovnim subjektima i kućanstvima mora prevoziti do odlagališta i da je to dodatna stavka u ispuštanju stakleničkih plinova.

Strategije recikliranja i gospodarenja otpadom pomažu identificirati i smanjiti neefikasnu potrošnju resursa. Klasična izreka „Smanji, ponovno upotrijebi, recikliraj“ (Reduce, Reuse, Recycle) nije samo slogan nego i operacijski plan i strategija za smanjivanje troškova poslovanja. Hijerarhija poželjnog postupanja s otpadom dana je na slici 3.

To konkretno znači da se morate voditi načelima: smanjenja količine otpada, ponovne upotrebe materijala i recikliranja.

 /assets/images/post/179/list/thumb/Nacela gospodarenja otpadom.JPG

Slika 3: Načela gospodarenja otpadom

 

  

Neke od dobrobiti koje proizlaze iz recikliranja:

  • Očuvanje energije – proizvodnja materijala iz recikliranih sirovina općenito smanjuje potrošnju energije.
  • Očuvanje prirodnih resursa – upotrebom recikliranih, umjesto izvornih sirovina, smanjuje se potreba za iskopavanjem ruda, bušenjem, sječom i ostalim ekstrakcijama koje narušavaju okoliš. Također, smanjuje korištenje vode u proizvodnji.
  • Štednja novca – zbrinjavanje otpada je skup proces.
  • Smanjenje onečišćenja – kada industrije upotrebljavaju reciklirane sirovine, ispuštaju manje količine stakleničkih plinova i otpadnih voda.
  • Smanjenje deponija otpada – dovozom manjih količina otpada na deponije, možemo prenamijeniti taj prostor za druge potrebe.
  • Otvaranje radnih mjesta – industrija recikliranja može otvoriti više radnih mjesta nego industrija tradicionalnog zbrinjavanja otpada
image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
  • Zamjenom starog kotla na lož ulje kondenzacijskim kotlom na prirodni plin moguće je uštedjeti na troškovima i do 73%, dok je povrat investicije moguć u roku 3 godine.
Rezultati SGE projekta
  • U 68 gradova i 15 županija su uspostavljeni Uredi za gospodarenje energijom i oformljeni EE timovi i koji aktivno prate i planiraju potrošnju energenata.