Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

 
   
 
 

Zelena nabava

/assets/images/post/330/list/thumb/zelena nabava enter.jpg

Zelenu nabavu možemo definirati kao kupnju proizvoda i usluga koje imaju manji utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje u usporedbi s konkurentnim proizvodima ili uslugama koje služe za istu svrhu.

Ukratko ćemo opisati problematiku zelene nabave, glavne korake procesa i navesti neke od „zelenih kriterija“ koji se mogu koristiti u nabavi uredskog materijala i opreme.

Nabava koja je dobra za okoliš, također je često profitabilna za tvrtku. Kvaliteta i okoliš su usko povezani, jer kvaliteta obično znači i dulji korisni život proizvoda. U eko-efikasnom proizvodu često se koristi manje energije i manje otpada što predstavlja manji trošak, bilo zato što je proizvod više puta korišten u sustavu ili zato jer ne sadrži opasne tvari i na taj način nije definiran kao opasni otpad.

U najjednostavnijem obliku, zelena nabava znači osigurati da primjerice uvijek kupujete reciklirani papir. U najpotpunijem obliku, znači da su ekološki kriteriji sustavno integrirani u sve aktivnosti vezane uz nabavu: od definiranja pravih potreba, preko određivanja odgovarajućih tehničkih specifikacija i postupaka vrednovanja do praćenja izvedbe i rezultata.

To znači uzeti u obzir niz karakteristika proizvoda ili usluga koje se nabavljaju, npr.:

 • Upotreba neotrovnih tvari i recikliranih materijala
 • Potrošnja energenata i vode tijekom korištenja
 • Odlaganje, ponovna upotreba i mogućnost recikliranja na kraju korisnog vijeka
   

Samo uzimanjem u obzir punog raspona troškova i utjecaja na okoliš tijekom životnog ciklusa moguće je osigurati dobru nabavu. Očigledno je da bi zelena nabava i kvalitetna nabava trebale biti istoznačne.

Zelena nabava je idealan mehanizam koji se može gospodarski i društveno iskoristiti za održiv razvoj naše zemlje./assets/images/post/330/list/thumb/zelena nabava.jpg
 

Tehnički standardi zaštite okoliša i eko-oznake

Ovo je najčešći i u većini slučajeva najpraktičniji pristup uključivanja ekološki prihvatljivih proizvoda i usluga u proces nabave. Uobičajeno je koristiti međunarodne standarde: ISO (Međunarodna organizacija za normizaciju) (www.iso.org), CEN (Europski odbor za normizaciju) (www.cen.eu) i hrvatske standarde HZN (Hrvatski zavod za norme) (www.hzn.hr).
 

Procjena troškova životnog ciklusa (Life Cycle Cost Analysis)

Najpovoljniji proizvod/usluga ne mora nužno biti onaj koji ima najnižu nabavnu cijenu.

Prilikom donošenja odluka o investicijama u novu opremu ili sustave, nužno je provesti analizu prihoda i rashoda kroz čitav predviđeni životni vijek proizvoda/sustava. Dakle, uz početnu investiciju, u obzir je potrebno uzeti i troškove pogona, održavanja, energenata, zaštite okoliša (naknade za emisije), dekomisije i odlaganja opreme nakon isteka radnog vijeka. Ova se ekonomska metoda ocjene isplativosti projekta, koja u obzir uzima sve troškove projekta kroz njegov životni vijek, naziva analiza troškova životnog ciklusa (engl. Life-Cycle-Cost (LCC)).

Procjena troškova tijekom životnog ciklusa ne mora biti komplicirana i zahtijevati puno uloženog vremena. Iako postoje mnoge posebne metode za izradu razrađenih kalkulacija troškova životnog ciklusa, možete započeti s jednostavnom usporedbom očitih i lako mjerljivih troškova.


LCC troškovi tipično uključuju:

 • Nabavnu cijenu, uključujući dostavu, instalaciju, puštanje u pogon, itd.
 • Troškove rada, uključujući energente, rezervne dijelove i održavanje,
 • Troškove zbrinjavanja na kraju radnog vijeka, uključujući dekomisiju, odvoz i odlaganje,
 • Ostale troškove (razne naknade, porezi i slično).

 

Primjer: Troškovi tijekom životnog vijeka pisača

Za izračun troška pisača tijekom njegovog životnog vijeka korišteno je nekoliko pretpostavki:

 • 100.000 stranica je moguće ispisati bez kvara na pisaču
 • godišnji je ispis stranica 20.000, a životni je vijek samim time 5 godina
 • pisač se nalazi u stand-by modu samo tijekom 8 radnih sati dnevno, a nakon toga se isključuje iz struje
 • pisač se potpuno amortizira u navedenom roku od 5 godina
 • korištenje pisača je takvo da su sve tvorničke karakteristike točne (broj ispisanih stranica po toneru, potrošnja energije)
 

U tablici se vidi da se najveći trošak odnosi na tonere, stoga je važno kupiti pisač koji ima najveći broj ispisanih stranica po toneru. Kako s pisanjem od 20.000 stranica godišnje pisači više od 90% vremena rade u stand-by modu, po izračunu se vidi da više energije troše u čekanju nego u korisnom radu.

Izračun je napravljen na temelju pretpostavki da su i pisač i toner kupljeni po maloprodajnoj cijeni. Zbog nemogućnosti pronalaženja životnog vijeka pisača u nekih proizvođača koji ne deklariraju taj podatak, pretpostavka je da je njegov životni vijek 100.000 stranica ispisa, što je istovjetno petogodišnjem vijeku ako se ispisuje 20.000 stranica na godinu ili desetgodišnjem vijeku ako se ispisuje 10.000 stranica godišnje.

U ukupni je trošak uračunata i cijena papira.

Tablica 1: Usporedni troškovi tijekom životnog vijeka pisača

             Pisač 1  Pisač 2  Pisač 3  Pisač 4  Pisač 5 
Nabavna cijena pisača (kn)  2.700,00  966,00  1.236,00  2.910,00  1.074,00 
Rezolucija (dpi) 600 600   600 600 600
Broj ispisanih stranica tijekom životnog vijeka pisača  100.000 100.000   100.000 100.000   100.000
Broj ispisanih stranica u minuti 18  14  18  20  14
Broj ispisanih stranica sa isporučenim tonerom 3000 2500 2500   1500 1000  
           
Obračun troškova za 100.000 stranica (5 godina)     
Cijena jednog tonera (kn) 740,00 540,00 642,00 891,00 480,00
Broj ispisanih stranica s jednim tonerom 6000 2500 2500   3000 2000
Ukupni trošak tonera (kn) 11.963,33  21.060,00  25.038,00  29.254,50  23.760,00 
Trošak papira (kn)    7.000,00 7.000,00 7.000,00   7.000,00   7.000,00  
Prosječna radna snaga (W)                           315  259  360  372  240 
Snaga uređaja u stand-by načinu rada (W)  8 2 7 7 2
Utrošak energije za ispis (kWh) 29,17  30,83  33,33  31,00  28,57 
Utrošak energije u stand-by načinu rada (kWh)  85,66 21,36 74,95 75,02 21,36
Ukupan utrošak energije (kWh) 114,83  52,19 108,28  106,02  49,93
Emisija CO2 (kg) 60,86 27,66 57,39 56,19 26,46
Ukupan trošak za energiju kn (kWh=0,75 kn) 86,12 39,14 81,21 79,52 37,45
Ukupni trošak tijekom 5 godina (kn) 21.749,46  29.065,14  33.355,21  39.244,02  31.871,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
image
0800 200 170
Besplatni info-telefon
(radnim danom 9-15 sati)
image
Zelena knjižnica
energetske efikasnosti
Zeek obuhvaća publikacije objavljene u sklopu provedbe EE projekta
Gašpar Energetić savjetuje
 • Kod ručnog pranja posuđa, ne puštajte vodu da stalno teče. Radije napunite sudoper/posudu u kojoj ćete suđe oprati.
Rezultati SGE projekta
 • U 68 gradova i 15 županija su uspostavljeni Uredi za gospodarenje energijom i oformljeni EE timovi i koji aktivno prate i planiraju potrošnju energenata.